I det vackra Bergslagen finns vår lilla uppfödning av den sibiriska katten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemma hos oss bor fem vackra sibiriska katter;

Onyx, Ana, Ossian, lilla Q och Ria

Onyx och Ana är kastrerade – de är föräldrar till Ossian, som också är kastrerad och som varit vår avelshane – och lilla Q är vår nya avelshona.

lilla Q fick en kull 14 februari 2021 och i den kullen sparade vi en hona som är tänkt att bli vår nya avelshona. Hon heter Ria.

Att skaffa en sibirisk katt, var för oss, över förväntan lyckat. Det är en mycket vacker, angenäm och sällskaplig kattras.

Med den sibiriska katten, öppnades möjligheten för mig att skaffa en katt. Det sägs, att allergiker kan tåla den. Det är högst individuellt, och bör självklart testas innan köp. Jag är så oerhört glad att det fungerar för mig.

Våra katter hoppar gärna upp där vi sitter, om det så är vid köksbordet, vid arbetsbordet eller i soffan. De älskar samvaro och till och med att prata, katterna kommunicerar med oss, på sitt eget sätt.

Varje katt är personlig och uttrycker sig efter sin egen karaktär och sina speciella egenskaper. Det gemensamma för våra katter kan uttryckas så här; den sibiriska katten är social, smart, smidig och sympatisk. 

 

Min uppfödning har som främsta mål, att tillföra den sibiriska rasen friska, rastypiska, sociala och vackra katter.

* Jag är medlem i kattklubben MSK och i Sällskapet Sibirisk Katt

* Jag följer SVERAKs regler för en hälsosam katthållning.

* Genomgått PawPeds grundkurser 1 och 2.

* Innan parning sker hälsotestas alla mina avelskatter. De testas för HCM, PKD, FiV och FELV.  DNA-tester vid behov.

 

Min kattuppfödning är i hemmiljö.

Alla katter går fritt i vårt hus, de har flera olika sovplatser, klätterträd och lekytor och har ständig tillgång till en stor kattgård, i anslutning till vårt hus.

Gott om utrymme och stimulans, hälsosam föda och vatten, samt vänligt bemötande i kärleksfull miljö, befrämjar katternas fysiska och psykiska utveckling.

 

Hona med kull.

När vi har kull separerar vi honan från de övriga katterna. Katthonan får ett eget rum, tillsammans med sin kull den första tiden. När kattungarna är tillräckligt stora, från cirka 3 veckor, får kattmamman med sin kull komma tillsammans med de övriga i flocken – dock fortfarande på ett begränsat utrymme till dess kattungarna är helt rumsrena. Nu påbörjas den viktiga socialiseringen – kattungarna ska vänja sig vid andra dofter, ljud, katter, människor, barn och vuxna ska hantera dem dagligen för att de ska bli trygga, sociala och vana vid många olika situationer. Kattungarna får heller inte skiljas från sin mamma före 12-13 veckors ålder. Kattmammans uppfostran är daglig och hon ska ju även ge dem di så länge som möjligt – parallellt med att från cirka 3-4 veckors ålder träna kattungen att äta själv. 

En katt behöver socialiseras och omhändertas hela livet – men den första tiden är oerhört väsentlig för att deras framtida liv och flytt till sin nya familj ska bli så gynnsam som möjlig.

 

Det är en fantastisk livsnärvaro att leva med sibiriska katter. 

 

 

G2RibbonSmall                                                Bild

 

Elisabet Lisa Lagerman

Södra Bergstigen 7
S-71131 Lindesberg

lisa.lagerman@mac.com

mobil 0731580707 

 

Elisabet Lisa Lagerman 

Välkommen till Catsiblis Sibiriska Katter