SE*Catsiblis QuTo Ria

Vår nya avelshona som ska testas när hon uppnår lämplig ålder.

Stamtavla

S*Anel's Kittens FancPaul Queen f 23

Fritestad för HCM och PKD - FIV och FeLV, ej color-point

Stamtavla

IC SE*Catsiblis OxAna Ossian SIB e 09 22

Testad utan anmärkning för HCM, PKD, FIV och FeLV - Blodgrupp A, ej b, - Agouti A/a, - Dilute d/d, - No Colour-point C/C, - PK normal, - PKD normal - Ossian är kastrerad

STAMTAVLA

SE*Sinsiews Iliana af Griffinya ds 22

Testad utan anmärkning för HCM, FIV och FeLV ej color-point, silver homozygot, bär på dilution Ana är kastrerad

Stamtavla

CH SE*Catsiblis Onyx Heartnose ns 09 24

Testad utan anmärkning för HCM, FIV och FeLV ej color-point, bär på dilution och solid gen. Onyx är kastrerad.

Stamtavla

SE*Catsiblis Garissa as 24

Testad utan anmärkning för HCM, FIV och FeLV, ej color-point, ej PK, bär på solid gen. Garissa är kastrerad. Garissa har flyttat till en ny familj.

STAMTAVLA

S*Mannegummans NelCoel Odd Molly Siska ny 24

Siska är kastrerad Siska har flyttat till en ny familj.

Stamtavla