Vi väntar kull mellan SE*Catsiblis Onyx Heartnose och SE*Sinsiews Iliana af Griffinya.
Beräknad till omkring 10 mars 2016.
anafönsteronyxprofil