Planer 2019

IC SE*Catsiblis OxAna Ossian är chippad, 2019-04-17
Han har träffat två vackra honor och vi går och väntar på positivt besked.

OBS! Endast traditionell sibirisk avel

Garissa

SE*Catsiblis Garissa SIB as 24

Azlan

S*Maollichs Yang son of Chuck SIB e 09 23