IC Catsiblis OxAna Ossian

IC Catsiblis OxAna Ossian

Vår avelshane CH Catsiblis OxAna Ossian -
Ossian blev under 2017 pappa till fyra vackra kullar

Ossian är just nu chippad men kommer att under under vintern 2018 - 2019 lånas ut till några lämpliga honor
(OBS; endast traditionell sibirisk avel)

Catsiblis Sibiriska Katter

Sinsiews Iliana af Griffinya

Vår avelshona Sinsiews Iliana af Griffinya -

Ana fick en kull tillsammans med Catsiblis Onyx Heartnose, 2016.
De fick fem vackra ungar, varav vi sparade Ossian som är vår nya avelshane